SpareBank 1 Østlandet er børsnotert

Den 13. juni 2017 ble egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet notert for handel på Oslo Børs. Egenenkapitalbevisene handles under tickeren SPOL.

 

Dokumentasjon i forbindelse med børsnoteringen

Hvorfor gikk banken på børs?

Børsnoteringen gjør at banken enklere kan hente inn ny egenkapital ved behov, for eksempel for å vokse videre.

Vi ønsker også å få flere lokale og andre engasjerte eiere. Børsnoteringen vil ruste SpareBank 1 Østlandet for framtida.Spørsmål og svar om børs og egenkapitalbevis