Regnskap og lønn

Bruk tiden din på andre ting enn regnskap og lønn, vi gjør jobben for deg.

Regnskapstjenester tilpasset bedriften din
 • Sett bort alt, eller kun det du ikke vil gjøre selv.
 • Alltid en rådgiver å sparre med om økonomien.
 • Du betaler bare for det du trenger.

Du får hjelp med

 • Føring av regnskap fra A til Å.
 • Rapporter som grunnlag for å ta riktige beslutninger for å oppnå virksomhetens målsettinger.
 • Trygghet for at lover og regler blir fulgt.
 • Bistand til deg som ønsker å gjøre alt selv.
 • Lønns- og personaltjenester fra A til Å.
 • Administrering av lønnsutbetaling.
 • Rapportering til myndighetene (A-meldinger).
 • Betaling av arbeidsgiveravgift og skatt, så du slipper å huske på fristene.
 • Rådgivning ved og adminstrering av fraværs, både med den ansatte og NAV.
 • Håndtering av reiseregninger og utlegg.
 • Tid-, ferie- og fraværsregistrering.
 • Pensjon.
 • Vi sender fakturaene for deg, eller du kan gjøre det enkelt selv.
 • Vi følger opp de som ikke betaler med purringer og inkassovarsler, samt oversender saker til inkasso.
 • Regninger bedriften din skal betale kan sendes rett til oss. Vi legger dem inn i økonomissystemet og bokfører, og du godkjenner utbetalingen.
 • Vi tilbyr flere økonomi- og regnskapssystemer, og hjelper deg med valg og oppsett av det systemet som passer deg best.
 • Har du særskilte behov for rapportering utover hva som finnes i økonomisystemet, så har vi flere løsninger som kan løse ditt behov.
 • Vi tilbyr integrasjoner mot et bredt utvalg av andre økonomirelaterte systemer.
 • Årsoppgjøret er bedriftens økonomiske situasjon på slutten av året. Både myndighetene og ditt eget styre trenger denne informasjonen.
 • Årsoppgjøret er interessant for banken, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.
 • Er bedriften revisjonspliktig, kan vi snakke med revisor om revisjonsberetningen.
 • Skattemelding som danner grunnlag for betalbar og utsatt skatt.

Enkelt å flytte regnskapet til oss

Synes du det er stress å flytte hele regnskapet selv? Vi gjør gjerne jobben for deg.

Ta kontakt med oss, vi hjelper deg.

Velg det systemet som passer deg

Ingen økonomi- eller regnskapssystem passer alle, velg det systemet som passer bedriften din best.

Et komplett økonomisystem for små- og mellomstore bedrifter. Systemet er ledende på landbruksregnskap.

Et skybasert og brukervennlig økonomissystem som passer for de fleste små og mellomstore bedrifter.

Tripletex er et modulbasert økonomisystem som enkelt kan tilpasses både små og store bedrifter sine behov.

Enkelt og effektivt med Tripletex

"Jeg synes at Tripletex er enkelt å orientere seg i og brukergrensesnittet er veldig bra. Det er enkelt for alle å føre timer, og for oss å følge opp prosjekter."

- Andrea Voie, økonomi- og prosjektansvarlig i Ablemagic

Bank+Regnskap

Med vår nye tjeneste Bank+Regnskap blir bank- og regnskapshverdagen enklere med alt samlet på ett sted:

 • Regnskapsfører og rådgivning når du trenger det.
 • Regnskapsprogram som er enkelt og fleksibelt.
Video placeholder image

Nyttig å vite om regnskap

Regnskap er en oversikt over bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til bedriften.

Regnskapet brukes også som grunnlag når du skal levere skattemelding og næringsoppgave, mva-melding og eventuelt andre lovpålagte oppgaver. Et aksjeselskap må i tillegg levere inn årsregnskap.

Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt å føre regnskap, bestemt av norske lover og forskrifter.

Det er ingen krav om at du må bruke en regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, er det krav at arbeidet leveres av et autorisert regnskapsbyrå med regnskapsførere. Det må også inngås en skriftlig avtale.

 • Kvitteringer på det du kjøper inn til bedriften, må videresendes til regnskapsføreren. Det enkleste er å bruke en app som lagrer kvitteringene etter at du har tatt bilde av de.
 • Du må avtale med regnskapsføreren din hvordan du skal godkjenne regninger som bedriften din skal betale. Det enkleste er å velge en løsning hvor bedriften kan motta en efaktura rett i økonomisystemet og godkjenne den der.
 • Dere må selv sette opp hva som skal faktureres til kundene deres slik at faktureringen blir riktig.

Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Den tar for seg grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. I loven kan vi lese om regler for utarbeidelse av årsregnskap, og om hvordan resultatregnskapet og balansen skal settes opp.

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt og må sende inn årsregnskap hvert år.

Les hele regnskapsloven på Lovdata.

Bokføringsloven regulererer hvordan økonomiske bevegelser registreres og dokumenteres i en bedrift. Den inneholder regler for bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsloven beskriver blant annet hvilke bokføringsprinsipper som skal følges. Både enkeltpersonforetak og aksjeselskap er bokføringspliktige. I tillegg er større bedrifter også regnskapspliktige.

Les hele bokføringsloven på Lovdata.