neringsbygg-ikon.pos

Næring til næringslivet

Her finner du alle arrangementer og rapporter.

Stor usikkerhet og høy kontorledighet i regionen inn i en krevende periode

Markedet har forandret seg dramatisk på kort tid, og covid-19 og fall i oljeprisen har gjort at stemningen i markedet er dempet. Vil dagens situasjon medføre endring i trender og etterspørsel etter kontorareal? Hvordan blir leiemarkedet framover og hva med igangsetting av nybygg?

Dette setter vi søkelys på når vi presenterer funn fra bedriftsundersøkelsen i Konjunkturbarometeret og Markedsrapporten for næringseiendom i Stavanger-regionen.

 


Video placeholder image


Kommende arrangementer

Her vil du kunne finne informasjon om kommende arrangementer.


Rapporter og analyser

Ikke gå glipp av arrangementer, rapporter og nyheter!