Varehandelsrapporten 2020

De siste månedene har det vært dramatiske endringer i handel og forbruk som følge av koronakrisen. Hva er status i varehandelen, og hva kan vi vente oss fremover?

 

12. mars 2020 kommer til å gå inn i historiebøkene. Norge stengte ned. Koronapandemi, fall i oljepris og kraftig nedgang i sysselsetting og verdensøkonomien så lenge ut til å gi mørke tall for varehandelen. Folk unngikk fysiske butikker i frykt for å bli smittet av viruset, og flere ble nødt til å stenge. Resultatet ble at omsetning i detaljhandelen falt dramatisk, bortsett fra dagligvare, som hadde vekst. Tidenes laveste rente gir likevel mer å rutte med for mange. Spareraten øker og det kan se ut til at nordmenn har overført fjorårets utenlandsforbruk til Norge i sommer. Juni og juli ser nemlig ut til å bli rekordmåneder for handel, med den sterkeste veksten SSB noensinne har registrert.

Og hva tror vi skjer framover?

Koronaviruset har en sterk påvirkning på livet i byen – både når det gjelder handel, næringsliv og hvordan folk flest bruker byen og kjøpesenter. Og hvordan ser det ut for serveringsbransjen?

Vi har tatt en kikk på tallene i de ulike handelsregionene for 2019 og sett på utviklingen så langt i 2020. Hvilke trender blir gjeldende framover?

Bli med oss på digital presentasjon av Varehandelsrapporten 2020. 

Kom og bli med:

Bergen  Onsdag 9. september kl 0930-1030
Stavanger Torsdag 10. september kl 0900-1000