Har du eller dine nærmeste vært utsatt for sykdom eller skade?