Spare i fond til barn

Sparing til barn og unge har som regel så lang tidshorisont at det vil lønne seg å spare i fond, og da fond med høy aksjeandel. 

Mulighet for høyere avkastning enn sparing i bank
Start tidlig, så kan selv små summer vokse seg store over tid
Spar et fast beløp hver måned eller sett inn penger når du vil

Vi anbefaler at du kjøper aksjefond innenfor aksjesparekonto. Rente- og kombinasjonsfond kjøper du i den ordinære fondsløsningen.


Slik gir du fond i gave

Spare i barnets/ungdommens navn (fullbyrdet gave)

Kun foreldre/verger kan opprette konto for fond i umyndiges navn. Minst en av dem må være kunde hos oss. Begge må ha BankID.

Hovedregelen er at begge må signere på kunde- og kontoavtalen for den umyndige. Er forelderen verge alene må dette dokumenteres. Åpning av konto for fond bestilles ovenfor. Åpning av aksjesparekonto gjøres her

Når konto er åpnet trenger du barnets/ungdommens navn og fødselsnummer (11 siffer) for å kjøpe fond i gave. Du må være kunde hos oss.

Spare i ditt eget navn (ufullbyrdet gave)

Du må være kunde hos oss.

Sparer du i fond til deg selv, anbefaler vi at du åpner en ny porteføljekonto for fond før du gir gaven. Da klarer du å holde egen sparing adskilt fra gavesparingen. Ny porteføljekonto for fond får du ved å sende en melding til banken fra nettbanken eller mobilbanken. Gå til "Meldinger" og "Ny melding". 

Gi den nye kontoen navnet på den du skal gi gaven til.. Når den er på plass kan du kjøpe gaven. NB! Husk å velge rett konto når du kjøper. 

 


Bør jeg spare i barnets eller mitt navn? 

I barnets navn 

Fordeler
Barnets penger inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper
Når barnets formue er større enn 2G kan Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til Fylkesmannen.

Husk
Hvis midlene står i barnets navn og nettoformuen overstiger 403.264 kroner (2018, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen i utdanningsstøtten.

Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til.

I ditt navn

Fordeler
Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger. Det begrenser ikke muligheten til stipend. 

Ulemper
Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.


ODIN Konservativ

 • 25 % aksjer og 75 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Lav risiko, lavere avkastning
 • Kort tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 0,70 %

Passer for deg som er forsiktig, men ønsker høyere avkastning enn du får ved banksparing.

ODIN Flex

 • 50 % aksjer og 50 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,00 %

Passer for deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

ODIN Horisont

 • 75 % aksjer og 25 % renter
 • Kombinasjonsfond
 • Medium risiko
 • Mellomlang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,25 %

Passer for deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

ODIN Aksje

 • 100 % aksjer
 • Aksjefond
 • Høy risiko, høy avkastning
 • Lang tidshorisont
 • Forvaltningshonorar: 1,50 %

Passer for deg som synes høy avkastning er viktig. Du bør ha lang tidshorisont og tåle store svingninger.