Inntektsforsikring

Det finnes flere måter å forsikre inntekten din. Et eksempel er uføreforsikring, som sikrer inntekten din hvis du skulle bli ufør og helt eller delvis ikke kan jobbe.

Hva er inntektsforsikring?

Uføreforsikring er én type inntektsforsikring. Den gir deg utbetaling hvis du blir minst 50 % ufør, i tillegg til det du får fra NAV og arbeidsgiver. Utbetalingen sikrer deg inntekt selv om du ikke kan jobbe, og gir deg mulighet til for eksempel å betale ned på boliglån og gjeld, og oppgradere bolig til den nye tilværelsen.

Dette er derfor en smart forsikring for deg som er ung og har mange år igjen å jobbe.

Vi tilbyr tre kombinasjoner av uføreforsikring, og du får anbefalt den som passer deg og din økonomi.

Uførepensjon
Uførepensjon sikrer deg månedlige utbetalinger for langsiktig trygghet for inntekten din – helt frem til pensjonsalder.

Uførekapital med forskuttering
Uførekapital med forskuttering er et rimeligere alternativ til uførepensjon. Denne forsikringen gir deg månedlige utbetalinger av en valgt forsikringssum, i inntil 5 år. Resten av denne forsikringssummen utbetales ved varig uførhet.

Uførepensjon og uførekapital
Kombinasjonen av engangsutbetaling og månedlige utbetalinger sikrer deg ekstra godt.

dame sitter i sofa og ser over inntektsforsikringene sine

Hva koster inntektsforsikring?

Du kan få pris og tilbud på inntektsforsikring. Da trenger vi litt informasjon om deg, ditt yrke, inntekt og gjeld.

For å kjøpe en slik type inntektsforsikring må du fylle ut en helseerklæring.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }