Investor


Nøkkeltal per 30.09.2022
(tal frå same periode i 2021 i parentes)

  • Resultat etter skatt: 93,0 mill. kr (109,1 mill. kr)
  • Avkastning på eigenkapital: 8,4 prosent (10,5 prosent)
  • Kostnadsprosent: 48,7 prosent (41,7 prosent)
  • Tap på utlån og garantiar: -6,8 mill. kr (4,2 mill. kr)
  • Samla prosentvis utlånsvekst inkl. kredittføretak siste 12 månadar: 5,5 prosent (9,3 prosent)
  • Innskotsvekst i prosent siste 12 månadar: 10,7 prosent (13,2 prosent)
  • Rein kjernekapital forholdsmessig konsolidert: 18,0 prosent (17,1 prosent)


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448