Finansiell informasjon


Eit raskt overblikk


Nøkkeltal pr. 30.09.2016

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor:

  • Morbanken sitt resultat før skatt er 87,1 mill. kr (53,2 mill. kr.)
  • Eigenkapitalavkastning etter skatt morbank 13,2 % (7,9 %)
  • Eigenkapitalavkastning etter skatt for konsern er 12,7 % (7,5 %).
  • Netto provisjons- og andre inntekter utgjer 65,4 mill.kr (71,0 mill.kr) og tilsvarande i mor: 49,8 mill.kr (52,3 mill. kr)
  • Netto avkastning på finansielle investeringar 47,1 mill. kr (16,1 mill. kr)
  • Utlånsvekst 12 mnd i eigne bøker 250,6 mill. kr (487 mill. kr)
  • Utlånsvekst i 2016 inklusiv overføring til SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt 312,7 mill.kr. (338 mill. kr)
  • Innskotsvekst 12 mnd 223,7 mill. kr (464 mill. kr)
  • Kapitaldekning konsolidert 16,18 % (16,08 %)
  • Rein kjernekapitaldekning konsolidert er 14,10 % (14,04 %).

Kontaktpersonar

Per Olav Opsal
Banksjef Økonomi og finans
98287840
May Irene Odden
Riskmanager og Controller
98287861
Thor Arne Sørheim
Rekneskapssjef
98287859
Gaute Homberset
Rådgjevar økonomi og internkontroll  
98287879