Investor


Eit raskt overblikk

Nøkkeltal 4. kvartal 2018

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor

 • Resultat før tap: 29,0 mill. kroner (39,7 mill. kroner)
 • Tap på utlån: 0,9 mill. kroner (-2,6 mill. kroner)
 • Innskotsdekning: 79,5 prosent (79,5 prosent)
 • Kapitaldekning forhaldsmessig konsolidert: 20,06 prosent
 • Rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert: 16,25 prosent

Nøkkeltal – januar til desember 2018

 • Resultat før skatt: 112,1 mill. kroner (107,4 mill. kroner)
 • Eigenkapitalavkasting etter skatt for konsernet: 8,4 prosent (9,9 prosent)
 • Kostnadsprosent i konsernet: 51,9 prosent (49,2 prosent)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 71 mill. kroner (79,4 mill. kroner)
 • Netto avkastning på finansielle investeringar: 46,3 mill. kroner (38,3 mill. kroner)
 • Tap på utlån: 10,1 mill. kroner (19,8 mill. kroner)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd inkl. overføring til SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt:  778,4 mill. kroner (445,2 mill. kroner)
 • Innskotsvekst siste 12 mnd: 615,9 mill. kroner (201,2 mill. kroner)
 • Forvaltningskapitalen i konsernet: 9.270,5 mill. kroner (8.611,0 mill. kroner)


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448