Investor


Eit raskt overblikk

Nøkkeltal 

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor
  • Resultat før skatt: 125,0 mill. kroner (62,3 mill. kroner)
  • Eigenkapitalavkastning etter skatt for konsernet: 18 prosent (9,7 prosent)
  • Tap på utlån: 8,4 mill. kroner (4,0 mill. kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 mnd inkl. kredittføretak: 1.115,8 mill. kroner (505,6 mill. kroner)
  • Innskotsvekst siste 12 mnd: 862,2 mill. kroner (340,8 mill. kroner)
  • Forvaltningskapitalen i konsernet: 10.282,5 mill. kroner (9.061,1 mill. kroner)


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448