Finansiell informasjon


Eit raskt overblikk


Nøkkeltal for 2016

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor:

 • Inntekter 272,5 mill. kr (241,5 mill. kr.)
 • Driftskostnader 124,8 mill. kr. (175,5 mill. kr.)
 • Resultat før tap 147,7 mill. kr. (66,3 mill. kr.)
 • Tap på utlån/garantier 32,9 mill. kr. (25,4 mill.kr)
 • Resultat før skatt 108,3 mill. kr (40,9 mill. kr)
 • Skattekostnad 16,5 mill. kr (7,7 mill. kr)
 • Resultat etter skatt 91,8 mill.kr. (33,1 mill. kr)
 • Forvaltningskapital 8.368 mill. kr. (8.245 mill.kr)
 • Forretningskapital inkl. SB1 kredittføretak 10.642 mill.kr. (10.422 mill. kr)

 • Utlånsvekst 1,4 % (4,2 %)
 • Innskotsvekst 6,7 % (4,2 %)
 • Kostnader i prosent av inntekter morbank 43,6 % (58,5 %)
 • Rein kjernekapitalprosent mor 14,5 % (14,2 %)

Kontaktpersonar

Per Olav Opsal
Banksjef Økonomi og finans
98287840
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448