Investor


Raskt overblikk på 4. kvartal 2020

(Tal i parentes frå same kvartal i 2019)

  • Netto renteinntekter: 151,3 mill. kroner (156,7)
  • Kostnadsprosent: 44,2% (40,4%)
  • Ordinært resultat etter skatt: 122,9 mill. kroner (154,9)
  • Avkastning på eigenkapital: 9,3 % (12,7 %)
  • Styret foreslår eit kontantutbytte på 5,00 kroner per eigenkapitalbevis, totalt 5. mill. kroner
  • Styret foreslår ei avsetning til gåvefondet på totalt 10 mill. kroner
  • Rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert: 18,4 % (18.5%)
  • Vekst i utlån på totalt 8,2 % (9,8 %) inkl. kredittføretak


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448