Investor


Raskt overblikk på 3. kvartal 2020

(Tal i parentes frå same kvartal i 2019)

  • Vekst i netto renteinntekter inklusive kredittføretak på 19,4 prosent frå 2. kvartal 2020 til 46,4 mill.kr (47,9 mill.kr)
  • Netto avkastning på finansielle investeringar: 12,3 mill.kr (4,8 mill.kr)
  • Resultat før skatt: 31,5 mill.kr. (28,2 mill.kr)
  • Eigenkapitalavkastning etter skatt: 7,4 prosent (6,6 prosent)
  • Kostnadsprosent: 42,3 prosent (48,6 prosent)
  • Utlånsvekst inkludert kredittføretak siste 12 mnd på 8,2 prosent  (10,5 prosent)
  • Forvaltningskapital inkludert kredittføretak: 13.642 mill.kr (12.629 mill.kr)
  • Rein kjernekapital forhaldsmessig konsolidert: 17,6 prosent (16,8 prosent)


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448