Reports and presentations

Quarterly and annual reports - SpareBank 1 Østlandet

Debt investor presentations

Other presentations - SpareBank 1 Østlandet

Older reports - Sparebanken Hedmark


Older reports - Bank 1 Oslo Akershus AS


Other presentations - Sparebanken Hedmark

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Choose one of the options", "DROPDOWN_ERROR": "", "DATE_TO_FROM_ERROR": "", "RADIO_ERROR": "", "POSTAL_CODE_ERROR": "", "TEXT_FIELD_ERROR": "", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "", "SSN_ERROR": "", "PHONE_ERROR": "", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "All", "MORE_INFO": "", "RESULT_TYPE_BANK": "", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "", "VIEW_IN_MAP": "View in map", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Error", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Thank you for your inquiry ", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Max 2000 characters", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Select country", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "No result for", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Show hits for", "MODAL_CLOSE": "Close", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Would you like to be sent directly to", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "the next time?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Yes", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Not now", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }