Om oss

- Et sterkt resultat i tredje kvartal og utbytter betales i november

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for tredje kvartal 2021 ble 561 (438*) millioner kroner etter skatt.

– Vi leverer nok et sterkt resultat, og så langt i år er egenkapitalavkastningen høyere enn vårt langsiktige mål. Utbetaling av utbytte til eiere og kundeutbytte fra fjorårets resultater skjer i løpet av november, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.


- Et meget godt konsernresultat i et spesielt år

Høyt aktivitetsnivå, god kundekontakt og sterk kundevekst har preget SpareBank 1 Østlandets drift i 2020. Konsernresultatet ble 1 608 (1 928) millioner kroner etter skatt. – Vi er meget godt fornøyd med organisasjonens leveranser dette krevende året, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Godt personvern - din rettighet, vår plikt

En av våre aller viktigste oppgaver er å ivareta ditt personvern på en god og sikker måte. Dette er avgjørende for at du skal ha tillit til oss. Slik har det alltid vært, men nå får du enda flere rettigheter. 


SpareBank 1 Østlandet på Oslo Børs

Banken ble notert på Oslo Børs i juni 2017. Du kan handle egenkapitalbevis på børsen under tickeren "SPOL".