Våre temasatsinger

Utdeling av samfunnsutbytte skal bidra til å gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo. Årlig løfter vi også utvalgte tema som tar tak i ulike ufordringer.

smn-2400x1600-jubileum-toppbanner-3

2023: Like muligheter for alle

Alle fortjener å være en del av et fellesskap, og for barn og unge kan det være ekstra vondt å stå utenfor. I 2023 hadde vi fokus på verdien av gode møteplasser. Vi prioriterte støtte til aktiviteter og tiltak som skulle hindre utenforskap og bygge fellesskap for barn og unge. 

2022: Levende nabolag

I 2022 forsterket vi de fine opplevelsene i nærmiljøene. På lekeplassen, på bygdehuset, i parken og mange andre steder. Med små og store tiltak fikk vi nabolag over hele regionen til å blomstre!

2021: Endelig folkeliv

Vi feiret gjenåpningen av samfunnet med å dele ut 100 millioner kroner til lokale feiringer og aktiviteter. Sammen fikk vi hjulene i gang igjen etter pandemien, og sparket i gang en folkefest til gode for hele landsdelen!

2020/2021: Koronadugnaden

Gjennom Koronadugnaden spredde vi hjertevarme og bidro til kreativitet, kulturopplevelser og sommerjobber i "annerledes-året" 2020. 

Koronadugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 17 Samarbeid for å nå målene

2020: Takk for maten

Gjennom Takk for maten støttet vi prosjekter og aktiviteter som fremmet bærekraftig mat. Organisasjoner, grendalag, skoler og barnehager fikk støtte til sine prosjekter. Målet var å redusere matsvinn, spre matkunnskap og skape lokal matglede.

Takk for maten støttet opp under flere av FNs bærekraftsmål: 2. Utrydde sult, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene.

2019: Sofakampen

Sofakampen satte fokus på folkehelsa og fikk folk opp av sofaen. Sammen med lag og foreninger fikk vi folk i bevegelse - ut på dansegulvet, ut i skogen, opp på fjelltopper og mye mer. 

Sofakampen støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 3. God helse og livskvalitet.  

2018: Plastdugnaden

Over 12.000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger ble med på ryddeaksjon. I løpet av Plastdugnaden fylte vi 18.000 søppelsekker med plast og annet avfall. 

Plastdugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 14. Livet i havet.