Våre temasatsinger

Utdeling av samfunnsutbytte skal bidra til å gjøre Midt-Norge til et bedre sted å bo. Årlig løfter vi også utvalgte tema som tar tak i ulike ufordringer.

smn-2400x1600-jubileum-toppbanner-3

2023: Like muligheter for alle

Alle fortjener å være en del av et fellesskap, og for barn og unge kan det være ekstra vondt å stå utenfor. I 2023 hadde vi fokus på verdien av gode møteplasser. Vi prioriterte støtte til aktiviteter og tiltak som skulle hindre utenforskap og bygge fellesskap for barn og unge. 

2022: Levende nabolag

I 2022 forsterket vi de fine opplevelsene i nærmiljøene. På lekeplassen, på bygdehuset, i parken og mange andre steder. Med små og store tiltak fikk vi nabolag over hele regionen til å blomstre!

2021: Endelig folkeliv

Vi feiret gjenåpningen av samfunnet med å dele ut 100 millioner kroner til lokale feiringer og aktiviteter. Sammen fikk vi hjulene i gang igjen etter pandemien, og sparket i gang en folkefest til gode for hele landsdelen!

2020/2021: Koronadugnaden

Gjennom Koronadugnaden spredde vi hjertevarme og bidro til kreativitet, kulturopplevelser og sommerjobber i "annerledes-året" 2020. 

Koronadugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 17 Samarbeid for å nå målene

2020: Takk for maten

Gjennom Takk for maten støttet vi prosjekter og aktiviteter som fremmet bærekraftig mat. Organisasjoner, grendalag, skoler og barnehager fikk støtte til sine prosjekter. Målet var å redusere matsvinn, spre matkunnskap og skape lokal matglede.

Takk for maten støttet opp under flere av FNs bærekraftsmål: 2. Utrydde sult, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon og 13. Stoppe klimaendringene.

2019: Sofakampen

Sofakampen satte fokus på folkehelsa og fikk folk opp av sofaen. Sammen med lag og foreninger fikk vi folk i bevegelse - ut på dansegulvet, ut i skogen, opp på fjelltopper og mye mer. 

Sofakampen støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 3. God helse og livskvalitet.  

2018: Plastdugnaden

Over 12.000 frivillige fra skoler, barnehager, lag og foreninger ble med på ryddeaksjon. I løpet av Plastdugnaden fylte vi 18.000 søppelsekker med plast og annet avfall. 

Plastdugnaden støttet opp under FNs bærekraftsmål nummer 14. Livet i havet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }