Uførepensjon

Uførepensjon sikrer deg et fast månedlig beløp ved midlertidig eller varig uførhet, i tillegg til det du får fra NAV.

Forsikring gjennom jobb? Se uførepensjon bedrift

Uføreforsikring består av uførepensjon og/eller uførekapital.

familie i sofa med PC sjekker hva de får utbetalt ved uførepensjon
Sikrer deg økonomisk, selv om du bare blir midlertidig ufør.
Utbetalingen gjør at du kan betale ned boliglån og gjeld som før.
Gir deg tilgang til arbeidsrettet behandling.

Hva dekker uførepensjon?

Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir minst 50 % ufør etter å ha vært sykemeldt i 12 måneder.

Oversikten er forenkelt. Se vilkår for detaljer.

Om forsikringen  
Når kan jeg kjøpe uførepensjon? 16-55 år
Når avsluttes forsikringen? Året du fyller 67 år
Karenstid 12 måneder
Symptomklausul 3 måneder/12 måneder
Forsikringssum Anbefalt forsikringssum
basert på lønn og gjeld

Dekninger
 
Fra minst 50 % uførhet
Arbeidsrettet behandling

Utbetalingen
 
Når avsluttes utbetalingene? Året du fyller 67 år
Full utbetaling I omstillingsperioden
(de første 4 årene)
Gradert utbetaling Etter omstillingsperioden
Overskuddsdeling
Skatt Ca. 4,4 %
(20 % av beløpet er skattepliktig)
Egenandel Ingen egenandel
   

Utbetaling av uførepensjon

Hvis du ikke kan jobbe lenger som følge av at du blir ufør, vil du få uføretrygd fra NAV. Men de vil ikke dekke hele inntekten din. Uførepensjon (også kalt uførerente) gir deg månedlig utbetaling ved minst 50 prosent varig eller midlertidig uførhet, frem til du blir 67 år.

Forsikringssummen baserer seg på inntekten din og kan dekke inntektstapet du får ved at du ikke får full lønn fra NAV. Uførepensjonen kan også kombineres med uførekapital.

Beregning av førepensjon

Ved forsikringssum på 100.000 kroner, vil du motta ca 8.000 kroner i uførepensjon, etter skatt, hver måned de første 4 årene. Etter det blir uførepensjonen gradert etter uføregrad.
Utbetalingen kommer i tillegg til det du får fra NAV.

For å beregne pris på uførepensjon, trenger vi å vite litt om deg, hva du jobber med og hva inntektsgapet ditt blir hvis du blir ufør.

Hva dekker NAV?

De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra NAV. Etter denne perioden går du over på arbeidsavklaringspenger (AAP), før du eventuelt går over på uføretrygd.

For detaljer se "Hva skjer før jeg blir uføretrygdet?"

Hva dekker NAV? Hvor mye får du? Hvor lenge varer det?
Sykemeldt Sykepenger som tilsvarer lønn inntil 6 G* Inntil 12 måneder
Arbeidsavklaring AAP tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G* Inntil 3 år (+ 2 år i spesielle tilfeller)
Ufør Uføretrygd tilsvarer 66% av inntekt inntil 6 G*
Frem til alderspensjon

*Gradert etter arbeidsevne. G = Folketrygdens grunnbeløp (124.028 kroner).
Mange arbeidsgivere betaler full lønn i perioden du er sykemeldt.

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 


Vilkår for uførepensjon og uførekapital

Vilkår

Har du uføreforsikring hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.

Her kan du laste ned de vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Hva er IPID?

Er det lenge siden du kjøpte uføreforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens uføreforsikring, og for hjelp til å bytte til nyeste versjon.


Hva lurer andre på?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }