Forsikring for familie

Hvilke forsikringer trenger familien? Plutselig er det ikke lenger bare deg selv og partneren å ta hensyn til. Det får naturligvis også konsekvenser for hvilke forsikringer dere burde ha. Her er en oversikt over hvilke som er viktigst.

Dame ved pult.

Forsikringene familien bør ha

Livsforsikring er noe dere begge burde ha når dere eier bolig sammen. Det kan ikke ta bort sorgen etter et dødsfall, men det sørger for at økonomien ikke trenger å bli en ekstra belastning i en ellers vanskelig tid.

Livsforsikringen kan bidra til at familien din har råd til å betale ned lån og dermed kan fortsette å bo hjemme.

En alvorlig sykdom kan endre livssituasjonen dramatisk. Økonomiske bekymringer er det siste dere ønsker å tenke på da. En god forsikring ved kritisk sykdom kan gi familien økonomisk trygghet og handlefrihet i en vanskelig periode.

Mange bruker erstatningen på helsebringende aktiviteter eller tilleggsbehandling på private klinikker, eller gir seg selv eller partneren litt pusterom i etterkant av for eksempel et tøft kreftløp. Dere har råd til å kunne ta dere ulønnet fri fra jobb for å komme dere til hektene igjen – noe som kan være et behov for partneren like mye som for den som har vært syk.

Her ser du hvilke sykdommer som gjelder i forsikringen
 

De fleste baserer utgiftene sine på en fast inntekt. Faller en av dere utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke, vil dere ikke lenger få den samme lønnen hver måned.

Gjennom NAV er du dekket for tap av inntekt ved uførhet, men de dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet. Maksimal uføretrygd fra NAV er 66 % av 6 G, hvilket tilsvarer ca. 400 000 kroner. Det vi si at jo høyere inntekt du har før du blir ufør, jo høyere blir også inntektstapet.

Derfor er dette en smart forsikring for deg som er forholdsvis ung og har mange år igjen å jobbe. Uføreforsikringen hjelper deg og familien til å opprettholde den levestandarden dere har i dag, og dere kan fortsette å betale ned boliglån og annen gjeld som før.
 

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet hvis barnet ditt får en alvorlig sykdom eller blir utsatt for en ulykke. Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år.

Barneforsikringen inkluderer blant annet gratis døgnåpen helsetelefon – noe mange benytter for å konsultere seg med fagpersoner når de har syke barn. I tillegg har vi inkludert AV1 robot i barneforsikringen. Det betyr at barn som er langtidssykemeldte kan få med seg undervisning fra klasserommet og være med venner fra sykesengen.

Her ser du hva barneforsikringen dekker

Tips!

Uførepensjon og uførekapital kan inkluderes i barneforsikringen. Da vil barna dine få mulighet til å videreføre uførepensjon og uførekapital til voksendekninger når de er 26 år, uten å levere ny helseerklæring.

Uavhengig av om du er på reise utenlands eller innenlands, dekker reiseforsikringen deg fra du går ut døren hjemme. Reiseforsikringen gjelder uansett om du er på en kort tur til butikken, eller på lengre reiser.

Mange arbeidsplasser dekker reiseforsikring for sine ansatte, dette kan være lurt å sjekke ut. Noen arbeidsplasser dekker også for partner og/eller barn.

I reiseforsikringens familiedekning, sikres barna automatisk gjennom foreldre. Det vil si at de ikke trenger å skaffe seg sin egen reiseforsikring, før de fyller 20 eller registrerer flytting i folkeregisteret.

 

Plutselig har dere litt større verdier innendørs. Kanskje har dere fått fint servise i bryllupsgave? Sikre derfor at familien er godt nok sikret gjennom innboforsikringen. Den dekker alle tingene dere har i hjemmet, samt tyveri av sykkel og barnevogn innenfor Norden.

Standard innboforsikring dekker som hovedregel tingene dine ved brann, tyveri og vannskade, mens topp innboforsikring i tillegg dekker fysisk skade på tingene dine hvis dere har hatt uhell/uflaks. Toppdekningen gir utvidet dekning på flere områder, og det er høyere forsikringssum på enkelte elementer, samt at den dekker sanering av veggdyr og skjeggkre opptil 50 000 kroner. 
 

Flytter dere for eksempel fra leilighet til hus, må dere huske på at det er dere selv som er ansvarlig for å forsikre bygget.

Tips!

Samler dere hus- og innboforsikring hos oss, får dere et enklere skadeoppgjør og kun én egenandel om uhellet først skulle være ute.

Hvis dere har bil er dere også pålagt å ha bilforsikring. Ansvarsforsikring er et lovpålagt minimum. I tillegg kan dere utvide bilforsikringen avhengig av hvor gammel bilen er og hvordan dere bruker den.

Er barna i gang med lappen?
Ved øvelseskjøring trenger dere ikke justere bilforsikringen for alder under 23. Husk å sjekke at alle i familien med lappen, er dekket om de kjører bilen.

Kontakt en rådgiver hos oss dersom du er usikker.
 

Båt eller campingvogn?

Våre kaskoforsikringer får båt og kaskoforsikring for campingvogn har feriegaranti, som betyr at dere får dekket alternativ overnatting i opptil 15 dager hvis det skulle skje noe med båten eller campingvogna etter påbegynt ferie.

Les mer om feriegarantien i båtforsikring og campingvognforsikring

Flere forsikringer.

Forsikringene dere kan vurdere

Med helseforsikring kommer du raskt til behandling ved sykdom eller skade. En personlig sykepleier ordner alt det praktiske og sørger for at du kommer til riktig spesialist, uten egenandel.

I tillegg får hele familien gratis tilgang til døgnåpen helsetelefon, og bruk av forsikringen er skattefritt.

Tips!
Mange har helseforsikring gjennom jobb, men er du for eksempel selvstendig næringsdrivende kan noen ekstra sykedager på grunn av venting på behandling bli dyrt.

Har dere ting som er veldig dyre lønner det seg å forsikre akkurat disse tingene. Har dere helt vanlige sykler, som de fleste kanskje har, går denne inn i Innbo- og reiseforsikringen deres. Men har dere en dyr sykkel, over 40 000 kroner, burde dere ha egne sykkelforsikringer for å få erstattet dem dersom de skulle bli frastjålet.

En verdisakforsikring er også noe dere bør vurdere dersom dere for eksempel har ekstra dyrt datautstyr, klokker, fotoutstyr, bunader eller andre dyre ting som smykker. 

Har dere hund, katt eller hest? Veterinærbesøk kan fort bli svært kostbart. En dyreforsikring dekker plutselig sykdom og ulykkesskade. Det kan være alt fra forgiftning og fallulykker, til fraktur på tenner og infeksjoner.

For mange kan behandlingen bli så dyr at en forsikring i ytterste konsekvens kan være forskjellen på om dere har råd til å behandle dyret eller ikke. Veterinærforsikringen dekker utgifter i forbindelse med veterinærbehandling. Livsforsikringen gir erstatning dersom kjæledyret blir borte, dør eller må avlives.

Inkludert i forsikringen får dere tre gratis videosamtaler i året med dyktige veterinærer hos FirstVet dersom det skulle skje noe med kjæledyret ditt.

Har dere motorsykkel? Da trenger dere også motorsykkelforsikring. Alle registrerte motorsykler er lovpålagt å ha ansvarsforsikring, på samme måte som med bil. Velger du en utvidet dekning kan du blant annet få inkludert skader på egen sykkel og veihjelp. I tillegg til sammenstøt, velt, hærverk og feilfylling av drivstoff.

En utvidet dekning kan også gi deg leiebil i inntil 15 dager ved skade. Bruker du motorsykkelen din som primærfremkomstmiddel kan det være fornuftig! 

Trenger vi egen innboforsikring på hytta?

Ja, det trenger dere. Hytteforsikringen dekker bygningen og det som er fastmontert. For å få erstattet ting som ikke er fastmontert på hytta, for eksempel møbler og klær, trenger dere i tillegg en innboforsikring - selv om dere allerede har en innboforsikring som dekker tingene dere har hjemme.

Forsikringene dere kanskje ikke trenger?

Forsikringer som foreslås ved kjøp

Du har sikkert opplevd det selv: Du kjøper deg en ny ting hvor de i butikken ønsker å selge deg en forsikring for den samme tingen (ofte kalt "idiotforsikring eller trygghetsavtale"). Når dere har reise- og innboforsikring er tingene deres også dekket ved uhell enten dere er hjemme eller på reise. En verdisakforsikring dekker dyrere gjenstander dere måtte ha. Derfor trenger dere ikke nødvendigvis å kjøpe en egen «tv-forsikring» for eksempel.

Leiebilforsikring på ferie
Planlegger dere å leie bil i ferien? Da prøver ofte utleiefirma å prakke på dere en egenandelsforsikring. Egenandelsforsikring på leiebil inngår i reiseforsikringen, og er som oftest unødvendig å legge til på ferieregningen.

Se flere forsikringer dere ikke trenger.

Hva lurer andre på?

Forsikringer tilpasset livssituasjonen

Se hvilke forsikringer som kan passe i andre livssituasjoner.

Ung

Flyttet hjemmefra? Blitt student?

Etablert

Fått samboer? Kjøpt egen bolig?

Eldre

Har barna flytta ut?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }