Lokalt til stede 

SpareBank 1 Østlandet har 37 bankkontorer spredt om i Innlandet, Oslo og Viken. Vi holder til i Norges mest ekspansive markedsområde med omlag 1,7 millioner innbyggere. Her tilbyr vi våre tjenester gjennom lokale bankkontorer, kundesentre og digitale flater. 

Våre produkter og tjenester

Vi dekker personkundenes behov for finansielle tjenester gjennom blant annet finansiering, sparing, betalingsformidling, forsikring, skadeforebygging og forvaltning av kapital og investeringer.

Til bedrifter tilbyr vi lån og kreditter, rådgivning, betalingsformidling i inn- og utland, sikring av rente- og valutaforretninger, plassering av overskuddslikviditet, forsikring av personer samt bygg og løsøre til næringslivet. Mye av virksomheten skjer i tett samhandling med personmarkedsdivisjonen, samt datterselskaper og tilknyttede selskaper som tilbyr leasing, næringsmegling, factoring, regnskaps- og rådgivningstjenester.

Kapitalmarkedsavdelingen betjener formuende privatkunder og bedrifter med god rådgivning og gode løsninger for å oppnå risikotilpasset meravkastning på ledig kapital. Bankens meglerbord bidrar til at både import- og eksportbedrifter får dekket sine behov for utenlandsk valuta. Organisasjonsmarked betjener LO, LO-tilknyttede forbund og foreninger som er viktige samarbeidspartnere, eiere, investorer og kunder.

En børsnotert bank

Vi er en selvstendig, børsnotert bank og er medeier i SpareBank 1 Gruppen (12,4%) og i SpareBank 1 Utvikling (18%). 

Våre eiere

Vår største eier er Sparebankstiftelsen Hedmark. Se en oversikt over andre store eiere her.

Fakta om oss: 

  • 37 bankkontorer
  • 391.000 bankkunder
  • Forretningskapital på 239 milliarder kroner *
  • Cirka 1.120 årsverk i konsernet per 1. januar 2023

*(Inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)

Dyktig, nær og engasjert

Vi er til for at folk og bedrifter skal lykkes. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling på Østlandet. Les mer om vår forretningsidé, visjon og verdier ved å klikke på knappen nedenfor.

Video placeholder image

Konsernledelse og styre

Styret og konsernledelsen styres etter de verdier, mål og overordnede prinsipper som SpareBank 1 Østlandet kontrolleres etter. De er med å legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for egenkapitalbeviseierne, kundene og andre interessenter.

Kunnskap om økonomi, miljø- og klimaspørsmål

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om økonomi, miljø- og klimaspørsmål til både privatpersoner og bedrifter. Et av tiltakene for å skape flere bevisste forbrukere, er vår egen "lærer på hjul", Jesper Foss, som bruker AR-teknologi i et eget undervisningsopplegg.

Dypdykk ned i vår historie

Den 22. november 2020 var det nøyaktig 175 år siden Hof Sparebank i Solør fikk tillatelse til å starte bank. Siden den gang har 23 banker fusjonert for å bli sterkere sammen, og slik dannet de grunnlaget for dagens SpareBank 1 Østlandet.


Nyttige triks, tips og råd? 

I våre sosiale kanaler kan du følge med på alt som skjer. Du finner alt fra nyttige råd til utlysinger av stillinger. Møt også SpareBank 1 Østlandets privatøkonom, Elisabeth Landsverk, som deler gode råd om personlig økonomi, slik som sparing, skatt, boliglånsrente og forsikring. 

Følg oss på sosiale medier - SpareBank 1 Østlandet