Om SpareBank 1-alliansen

SpareBank 1-alliansen består av 15 selvstendige sparebanker over hele landet som samarbeider om felles plattform og merkevare.


Disse bankene er med i alliansen


Video placeholder image

 

For lokalsamfunn i mer enn 200 år

Få et lite innblikk i vår historie.


Organisering av samarbeidet

Samarbeidet er organisert gjennom de felleseide selskapene SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA med deres datterselskaper, i tillegg til flere andre direkte eide selskaper av SpareBank 1-bankene.

SpareBank 1 Gruppen
SpareBank 1 Gruppen AS er morselskapet til 8 datterselskaper som alle utvikler og leverer produkter til alliansebankene, som igjen tilbyr disse til kunder i sine lokalmarkeder. Et av selskapene utvikler og leverer produkter til LOs forbund og forbundsmedlemmer gjennom fordelsprogrammet LOfavør.

Datterselskaper
SpareBank 1 Forsikring AS
Fremtind Forsikring AS
ODIN Forvaltning AS
SpareBank 1 Factoring AS
Modhi Finance AS
SpareBank 1 Spleis AS
LOfavør AS
(SpareBank 1 Gruppen eier 51%, LO eier 49%)

Disse eier selskapet
SpareBank 1 SR-Bank ASA (19,5 %)
SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %)
SpareBank 1 SMN (19,5 %)
Samarbeidende Sparebanker AS  (19,5 %)
SpareBank 1 Østlandet (12,4 %)
LO/fagforbund tilknyttet LO (9,6 %)

SpareBank 1 Banksamarbeidet DA
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA leverer forretningsplatformer og felles forvaltnings- og utviklingstjenester til alliansebankene. Selskapet bidrar til felles aktiviteter som gir bankene stordrifts- og kompetansefordeler. Selskapet eier og forvalter også alliansens immaterielle rettigheter under felles merkevarenavn:  SpareBank 1.

Datterselskaper
EiendomsMegler 1 Norge AS
SpareBank 1 Kundesenter AS
SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Disse eier selskapet
SpareBank 1 SR-Bank ASA (18%)
SpareBank 1 SMN (18%)
SpareBank 1 Nord-Norge (18%)
Samarbeidende Sparebanker Utvikling AS (18%)
SpareBank 1 Østlandet  (18%)
SpareBank 1 Gruppen AS (10%)

SpareBank 1-bankene
SpareBank 1-bankene eier disse selskapene direkte.

BN Bank ASA
SpareBank 1 Boligkreditt AS
SpareBank 1 Forvaltning
SpareBank 1 Kreditt AS
SpareBank 1 Næringskreditt AS
SpareBank 1 Markets AS
SpareBank 1 Betaling AS