Bærekraft i alt vi gjør - SpareBank 1 Østlandet

En tydelig pådriver for bærekraftig omstilling 

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape - langsiktige verdier for samfunnet, våre kunder, eiere og ansatte. 

Vi bidrar til bærekraftig omstilling i vårt markedsområde gjennom å kanalisere kapital til bærekraftige prosjekter og til nødvendig omstilling til et bærekraftig og klimanøytralt samfunn. For å lykkes sørger vi for at bærekraft er en integrert del av driften vår. Vi bidrar aktivt til å nå FNs bærekraftsmål, både i kunderettet arbeid og i intern drift, inkludert i våre leverndørkjeder.

Ambisjon og mål

  • Vår ambisjon er å merkbart forsterke vår positive og redusere vår negative påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.
  • Vårt mål er å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling i vårt markedsområde. Dette er ett av fire hovedmål i vår overordnede konsernstrategi.
  • Vårt hovedfokus er bankens kjernevirksomhet utlån og sparing, men alle bankens virksomhetsområder inngår i bærekraftsatsingen. Vi har fem prioriterte områder i bærekraftsarbeidet som du kan lese mer om her.

Klimanøytral bank - med ambisjoner om enda lavere utslipp

SpareBank 1 Østlandet har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2008 og jobber målrettet med å redusere egne klimagassutslipp. Vi har også satt langsiktige mål for utslippsreduksjon i tråd med Parisavtalen og inkludert klimafokus i utlånsprosessen. Les mer om dette her.

Gaver og stipend

Vi er en lokal støttespiller som gir stipend til unge talenter og støtter lag og foreninger i by og bygd.

Kunnskap om økonomi, miljø- og klimaspørsmål

Vi bidrar på ulike måter til å øke kunnskapen om privatøkonomi og utviklingen i næringslivet og samfunnet for øvrig.

Flere saker innen bærekraft og samfunn

1,2 millioner nordmenn har blitt svindlet for penger på nett
I en ny undersøkelse oppgir 1 av 4 nordmenn at de har blitt svindlet for penger på internett. Jo mer du vet om hvordan svindlerne opererer, jo bedre mulighet har du for å beskytte deg - og ikke gå i fella.
Tilbyr totalløsning for grønn teknologi i bygg
Et unikt senter for energiteknologi er under utvikling i Strandvegen i Brumunddal. I bygget på 4.400 kvm skal det samles et tverrfaglig kompetansemiljø som skal løse en utfordring eierne selv ofte støter på når de skal bygge energismart.
Gjorde 50 år gammel bolig energieffektiv
Sondre Slettjord Tømte og familien har renovert og energieffektivisert huset sitt fra 1974. I dag har de en topp moderne bolig med lavere strømregning og gunstig grønt energilån.
Mange handler brukt
Halvparten av oss tenker mer på bærekraft og klima nå enn for to år siden. 1 av 3 handler helst brukt, viser Norges største bærekraftundersøkelse.
Se vår klimarapport 2022
I klimarapporten kan du lese hvordan vi jobber for netto null utslipp både fra egen drift og fra vår verdikjede.
Sirkula er tildelt bærekraftsprisen 2022
I tøff konkurranse med over 50 andre kandidater stakk Sirkula IKS av gårde med bankens bærekraftspris 2022 for sin unike satsing på gjenbruk.
På 2. plass i Etisk bankguide
Etisk bankguide undersøker norske bankers retningslinjer for samfunnsansvar, etikk og bærekraft. SpareBank 1 Østlandet kom i år på en delt andreplass.
Se våre ansattes beste klimatips
Under Arbeidslivets klimauke ba vi bankens medarbeidere om å dele sine klimatips. Responsen var stor, og vi har samla et utvalg gode råd som kan være nyttige for flere.
Har du lyst til å ta grønnere valg?
Her får du en oversikt full av muligheter, enten du vil installere solceller, kjøpe elbil eller spare i fond med fokus på bærekraft.
Bærekraft i bedriften - slik kommer du i gang
Hvordan implementerer du egentlig bærekraft i en bedrift? Det er lett å gå seg vill i ulike initiativer og rammeverk, og mange veiledere for kompliserte for en liten bedrift. Vi har derfor laget en enkel guide som hjelper deg i gang.
10 ting du kan gjøre for klimaet
Mange nordmenn er klimabevisste og ønsker å gjøre tiltak der vi kan. Vår leder for bærekraft har samla noen gode tips til deg som ønsker å bidra i klimadugnaden som stadig flere er med på.

"SSB" for Innlandet er lansert

25. januar ble Innlandsstatistikk lansert. Tjenesten samler nyttige tall, trender og fakta om både næringsliv, samfunn og befolkning i Innlandet på en brukervennlig nettside. Kontakt konstituert leder bærekraft

Stine Bendigtsen
Konstituert leder bærekraft
46 84 56 99